Privacy Statement

byteffekt, versie februari 2023

 

Byteffekt, gevestigd aan de Leeuwarderstraatweg 129 (8441 PK) te Heerenveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dit zijn onze contactgegevens:
byteffekt
Leeuwarderstraatweg 129
8441 PK Heerenveen
0566 200 007
info@byteffekt.nl
www.byteffekt.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij, byteffekt, verwerken persoonlijke gegevens van jou vanaf het eerste moment dat jij gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je zelf data met ons hebt uitgewisseld. Dit zijn de onderdelen die wij nodig hebben en waarin wij geïnteresseerd zijn:

– Naam
– Bedrijfsnaam
– Geslacht
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je vanuit jezelf met ons deelt
– Locatiegegevens
– Data over jouw handelen op onze website
– De door jou gebruikte internetbrowser en het type elektronisch apparaat

Welke bijzondere en/of persoonlijk gevoelige gegevens verwerken wij?
Op basis van de verkregen persoonsgegevens kan byteffekt niet de leeftijd van de gebruiker achterhalen. Hoewel wij ons niet bewust richten op data van jongeren onder de 16 jaar, is het helaas niet mogelijk om verwerkte gegevens ook maar ergens te verifiëren. Wij adviseren ouders daarom om nauwlettend toe te zien op het gedrag van hun kinderen op het online web en hen wel of geen toestemming te geven voor het bezoek aan bepaalde websites. Dit kan een effectieve manier zijn om gegevens van minderjarigen, waarvoor geen akkoord is gegeven, uit handen van belanghebbende partijen te krijgen.

Neem contact met ons op via info@byteffekt.nl voor als je toch denkt dat wij zonder ouderlijke instemming gegevens van jongeren hebben verzameld. Op verzoek kunnen wij dan alsnog overgaan tot het verwijderen van specifieke persoonsgegevens.

Wat zijn onze beweegredenen om persoonsgegevens te verwerken?
Bij byteffekt verzamelen wij data van websitebezoekers en mensen/bedrijven die gebruikmaken van onze diensten. Daar hebben wij verschillende doelen mee voor ogen. Een aantal redenen om informatie van gebruikers op te slaan heeft alles te maken met wettelijke verplichtingen. Maar indien wij vanuit eigenbelang persoonsgegevens bewaren, dan doen wij dit voor zo lang als het nodig is om onze doelstelling hiermee te behalen. Daarna wordt deze persoonlijke data zorgvuldig verwijderd.

Het verbeteren van onze website
Wij analyseren jouw online bezoek aan onze website om er zodoende achter te komen waarom de ene pagina goed en makkelijk wordt bezocht en een ander minder goed. Op basis van dit type kennis kunnen wij aanpassingen doen aan onze website om hem vervolgens gebruiksvriendelijker te maken.

Onze website beter afstemmen op de voorkeuren en wensen van gebruikers
Het analyseren van je bezoek aan onze website doen we ook om jou beter te kunnen bedienen. Zo kunnen we met data ons aanbod aan producten en diensten beter laten afstemmen op jouw wensen en voorkeuren.

Ons aanbod volledig afstemmen op de behoeften van gebruikers
We kijken niet alleen naar hoe jij precies gebruikmaakt van onze website, maar doen dat ook voor jouw online surfgedrag in het algemeen. Zo verzamelen wij ook persoonsgegevens via tal van andere websites om jouw behoefte te leren kennen. Met deze kennis kunnen wij de gewenste producten en/of diensten op het juiste moment laten zien.

Financiële administratie en wettelijke eisen
Vanuit de Nederlandse (en Europese) overheid is bepaald dat wij persoonsgegevens als (bedrijfs)naam, functie, e-mailadres, factuuradres, bankgegevens, het verschuldigde bedrag (aan ons), het relatienummer en de afgenomen producten en/of diensten dienen te verzamelen.

Om producten en diensten te kunnen leveren
Wij hebben vanzelfsprekend jouw (bedrijfs)naam, postadres en e-mailadres nodig om producten en/of diensten aan jou te kunnen leveren. Deze gegevens bewaren we tot aan het moment dat jij volledig geholpen bent of geen producten/diensten meer van ons nodig hebt.

Om te informeren over een wijziging in het aanbod of de inhoud van producten/diensten
Wij zien het als onze taak om jou op de hoogte te stellen als er iets aan ons product- en serviceaanbod verandert. Dat vinden wij wel zo fair tegenover jou, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Wij informeren je hier uitsluitend over via e-mail of per post. Daarom verzamelen we de volgende gegevens van jou voor zo lang je bij ons als klant geregistreerd staat: (bedrijfs)naam, postadres en e-mailadres.

Om zaken te kunnen afstemmen over het uitvoeren van onze diensten
Wij bewaren je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer voor de duur van onze dienstverlening om (indien nodig) contact met jou op te nemen. Het kan zo zijn dat je specifieke wensen aan onze specialisten doorgegeven hebt. Tijdens de werkzaamheden kunnen wij daarom vragen om (tussentijds) feedback te geven, bij te sturen en te checken of wij volgens jouw ideeën of gedachten handelen. Ook kunnen we telefonisch of schriftelijk contact zoeken als we ontdekken dat het verstandig is ook gelijk gebruik te maken van een van onze andere diensten.

Het versturen van onze maandelijkse nieuwsbrief
Als je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, dan ontvang je maandelijks het laatste nieuws en recente ontwikkelingen rechtstreeks van ons in je mailbox. Dit is mogelijk, omdat jij je e-mailadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Meld je je hiervoor af, dan verwijderen we direct en automatisch je elektronische mailadres uit onze mailingslijst. Vanaf dat moment kun je dus geen nieuwsbrief meer van ons ontvangen.

Om informatie te delen over onze dienstverlening
Wanneer je gebruikmaakt van een of meerdere van onze diensten, dan kunnen we je hier mogelijk informatie over sturen via de e-mail. Zo kan ons doel hiermee zijn om jou te informeren over wat we precies doen en waarom dit nodig is. Dit kan ook gaan om financiële papieren – denk bijvoorbeeld aan een factuur of begroting voor het uitbesteden van een dienst – die we per post of via e-mail versturen. Wij bewaren daarom de naam van je bedrijf, jouw naam, je postadres en e-mailadres voor zo lang je klant van ons bent.

Reageren op en bewaren van sollicitaties
Bij het versturen van een sollicitatie voor een functie bij byteffekt deel jij zelf persoonsgegevens en documenten met ons. Het gaat hierbij om een motivatiebrief en cv met de daarin gevraagde of verstrekte informatie over jou, zoals e-mailadres, naam en achternaam en telefoonnummer. Wij reageren standaard telefonisch dan wel schriftelijk op iedere binnengekomen sollicitatie. Ben jij niet de geschikte kandidaat voor de gevraagde functie, dan bewaren wij jouw sollicitatie voor de duur van twee jaar. Mochten wij denken dat een toekomstige vacature beter bij jou past, dan kunnen we besluiten alsnog contact met je te zoeken.

Antwoord geven op contactformulieren
Bij vragen, klachten en op- of aanmerkingen kun je contact opnemen via het contactformulier op onze website. Het is noodzakelijk om daarbij een aantal persoonsgegevens met ons te delen, omdat we eerder geen reactie kunnen geven. Het gaat om je naam, (evt.) bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en andere persoonlijke informatie die je achterlaat op het digitale formulier. Nadat wij jou van een passend antwoord hebben voorzien, worden al jouw persoonsgegevens uit onze database gewist. Althans, ten aanzien van deze doelstelling.

Wat is geautomatiseerde besluitvorming? En waarom zien wij ons als verantwoordelijk?
Geautomatiseerde besluitvorming gaat over keuzes waar mensen, zoals onze specialisten van byteffekt, nul invloed op heeft. Dit zijn bepalingen die computerprogramma’s en -systemen voor ons maken. De kans is aanwezig dat de technologie, waar wij dankbaar gebruik van maken, beslissingen neemt met gevolgen voor jou.

Welke persoonsgegevens delen we met derden?
Wij verkopen of verstrekken de persoonlijke informatie, welke jij met ons uitwisselt, nooit aan belanghebbende partijen noch aan derden in het algemeen. Toch zijn er twee uitzonderingen te noemen, namelijk als wij jou anders niet kunnen helpen met onze dienstverlening én wanneer het bij wet verplicht is om bepaalde persoonsgegevens te delen. In alle gevallen blijft byteffekt volledig verantwoordelijk voor de verwerking van privacygevoelige data van personen en instanties.

Van welke cookies maakt byteffekt gebruik?
Wij maken gebruik van drie verschillende soorten cookies: functionele-, analytische- en marketingcookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op jouw browser worden opgeslagen op het moment dat je onze website voor het eerst bezoekt. Voor uitgebreide informatie over de specifieke cookies verwijzen we je graag door naar onze eigen cookieverklaring.

Wat zijn jouw rechten met betrekking tot het delen van persoonsgegevens?
Je hebt het recht om alle gedeelde persoonsgegevens te bekijken, aan te passen of zelfs te laten wissen. Ook kun je op ieder moment bepalen om je toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of zelfs besluiten om hier bezwaar tegen te maken. Als laatste punt willen we jou erop wijzen dat je eveneens het recht hebt om persoonsgegevens over te dragen aan andere partijen. Bij vragen over jouw rechten als gegevensverstrekker of bij andere vragen/opmerkingen hierover neem je gerust contact met ons op via info@byteffekt.nl.

Hoe zorgen wij voor beveiligde persoonsgegevens?
Wij geven om jou en jouw persoonsgegevens. Daarom vinden wij het vanzelfsprekend om zo zorgvuldig mogelijk met jouw privacygevoelige informatie om te gaan. Zo nemen wij maatregelen om te waken voor misbruik, verlies, toegang door onbevoegden, ongewilde publicatie en onrechtmatige aanpassingen van jouw gedeelde data. Vermoed jij dat jouw gegevens niet voldoende door ons in bescherming worden genomen? Of valt het jou op dat er met persoonsgegevens wordt geknoeid? Neem dan direct contact met ons op via info@byteffekt.nl.

Zoek
3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw