08

08 Strategieën

Ooit had je voor een bepaald soort communicatiebureau de benaming ‘dingetjesbureau’. Dat was een bureau dat inderdaad dingetjes voor je kon maken. Een foldertje, een leafletje, een websiteje. Van een overkoepelend idee of Plan van Aanpak was nooit sprake. Eigenlijk kun je wel zeggen dat een dingetjesbureau het tegenovergestelde is van byteffekt. Want bij byteffekt beginnen we vrijwel nooit aan een communicatietraject zónder strategie.

Dat wij altijd eerst een plan bedenken voordat we online- of offlinecommunicatie maken is een belangrijke karaktertrek van byteffekt. Dit heeft alles met ons DNA te maken. Wij bijten ons graag vast in de communicatie-uitdaging van de opdrachtgever en laten pas los als we succesvol zijn. Dit gaat nu eenmaal vele malen beter als je een plan hebt.

Een belangrijke voorwaarde om meetbaar resultaat te boeken: een ijzersterke strategie die jou kansen zal geven om doelen te halen.

Strategie omdat we het succes willen meten

Om maximaal communicatieresultaat voor opdrachtgevers te kunnen behalen en geen enkele kans te missen, moeten we eerst weten wat de exacte doelen zijn. Als deze eenmaal in kaart zijn gebracht kunnen we verder. Het antwoord op de vraag hoe we deze doelen zo effectief en rap mogelijk behalen: dát is in onze ogen (communicatie)strategie. Onze opdrachtgevers verdienen zo’n strategie. Al was het alleen al om ons werk goed te kunnen beoordelen 😉

Strategie omdat we betrokken willen zijn

Een strategie helpt je ook om continu effectief bij te kunnen sturen en de ontwikkelde middelen te optimaliseren. En zelfs om de strategie zélf bij te slijpen, mocht dat nodig zijn. Tijdens communicatiecampagnes kunnen omstandigheden immers veranderen. Dat we zelf alle belang hebben bij een goed bedacht én doordacht plan heeft ook weer te maken met ons DNA: wij willen altijd en overal energieke communicatie. En tevreden opdrachtgevers.

Meetbaar communicatie-resultaat

Al het werk dat we met en voor onze opdrachtgevers ontwikkelen moet die energieke drive hebben. Het zal je dan ook niet vreemd in de oren klinken dat we ons persoonlijk betrokken voelen bij het communicatieresultaat van onze klanten. Een communicatiestrategie staat bij byteffekt per definitie aan de basis van succesvolle, energieke communicatie. Dit succes drukken we ook nog eens het liefst uit in cijfers. Meten is weten en weten is winnen.

We gaan bij het maken van een strategie als volgt te werk:

  1. We kijken eerst of er een overkoepelend communicatieplan is ontwikkeld voor de organisatie zelf. Als we specifieke communicatiedoelen willen behalen, moeten we hier zo veel mogelijk bij aanhaken.
  2. Als het goed is staan in dit communicatieplan ook de doelgroepen beschreven én de (corporate) communicatieboodschap die je wilt uitdragen.
  3. In de te ontwikkelen communicatiestrategie bepalen we met welke specifieke boodschap we welke doelgroep(en) willen bereiken én met welke middelen en op welk moment. Als het doel is om klanten een aankoop te laten doen, heb je natuurlijk een andere strategie nodig dan bij het positioneren van een nieuwe dienst.
  4. In veel gevallen maken een communicatieconcept en de daaruit voortvloeiende communicatiemiddelen deel uit van de strategie. Wat is de rode draad van je communicatie? En zet je bijvoorbeeld in op social media, kies je voor stoepborden op straat of is juist een 360-graden-aanpak de meest effectieve optie?
  5. Vervolgens stellen we een strategiedocument samen waarin alle doelen, doelgroepen, boodschappen, concepten en communicatiemiddelen staan benoemd. Inclusief tijdspad en rolverdeling.
  6. Zodra de strategie wordt uitgevoerd activeren we bij byteffekt systemen en technieken om de resultaten te meten. Hiermee kunnen we continu monitoren en bijsturen.

Dit doen wij ook allemaal

Succesvolle strategie nodig? Wij helpen je aan een effektief plan!

Zoek
3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw