21

21 Copywriting

Laten we meteen met de definitie van copywriting beginnen. Copywriting is het schrijven van wervende teksten met een commercieel doel. Zo. Nu hebben we in de eerste twee regels van deze pagina al twee keer het woord copywriting genoemd – inmiddels zelfs drie keer – en daarmee is deze alinea meteen SEO-proof. Dat was niet het doel van deze eerste alinea, maar mooi meegenomen is het wel. Goed. Copywriting dus 😉

Met zo weinig mogelijk woorden zo veel mogelijk impact genereren. Dat is copywriting op de byteffekt-manier. Met die woorden grijpen we de lezer in de nek en bewegen we hem of haar iets te doen. Klinkt simpel. Toch is het meestal best een opgave. Daarom beschouwen we hier bij byteffekt copywriting als een ambacht. Iets dat je in je moet hebben maar dat je ook – door het vaak te doen – kunt leren.

Het verschil tussen een copywriter en bijvoorbeeld een journalist is dat een copywriter met één doel voor ogen schrijft: jou overtuigen.

Dit doet een copywriter

Een copywriter is dus een ambachtelijk schrijver, gespecialiseerd in het schrijven van commerciële teksten waaronder folders, brochures, webpagina’s en slogans. En ook al is het een ambachtelijk beroep: een copywriter moet bovenop de nieuwste ontwikkelingen zitten als het gaat om media, middelen en doelgroepdefinities. Want als je schrijft met een duidelijk doel én voor een gedefinieerde doelgroep, dan moet je ook weten welke media en middelen je in kunt zetten om het maximale effect te bereiken. Zo. Dat was een lange zin. Daarom nu een paar kortere. We willen immers graag jouw aandacht vasthouden.

Voor elke copy de juiste writer

Voordat onze copywriters beginnen te pennen, inventariseren we altijd eerst de wensen van de opdrachtgever. Wat is het doel van de tekst en voor wie schrijven we? Pas als het doel en de doelgroep duidelijk zijn, inventariseren we de randvoorwaarden en inhoudelijke parameters. Waar schrijven we over, wat is het hoofdonderwerp en welke onderwerpen laten we buiten beschouwing? Ook houden we rekening met de plek van de tekst. Komt deze bijvoorbeeld op een website of in een folder? Voor alle middelen gelden eigen ‘copywetten’ die je moet volgen om maximaal effectief te schrijven.

Toon, stijl en structuur

Een copywriter schrijft dus teksten met een bepaald commercieel doel voor ogen. Hij of zij zorgt ervoor dat door het gebruik van een bepaalde stijl, tone of voice en de structuur van een tekst de doelen van opdrachtgevers worden bereikt. Die doelen kunnen heel verschillend zijn. Zo kan het doel zijn bepaalde doelgroepen over de streep te trekken om een aankoop te doen. Maar ook het neerzetten van een bedrijfsidentiteit, het creëren van naamsbekendheid en het over de bühne brengen van corporate merkwaarden kunnen doelen zijn.

Ideale werkwijze

Onze copywriters inventariseren – voordat ze beginnen te pennen – altijd eerst de wensen van de opdrachtgever. Wat is het doel van de tekst en voor wie schrijven we? Pas als het doel en de doelgroep duidelijk zijn, inventariseren ze de randvoorwaarden en de inhoudelijke parameters. Waar schrijven we over, wat is het hoofdonderwerp en welke onderwerpen laten we buiten beschouwing? Ook houden ze rekening met de plek van de tekst. Komt deze bijvoorbeeld op een website of in een folder? Voor alle middelen gelden eigen ‘copywetten’ die je moet volgen om maximaal effectief te schrijven.

Copywriting: drie belangrijke regels

1. Schrijf begrijpelijk

Hét doel van copywriting: de lezer direct aanspreken en tot actie bewegen. De tekst hoeft geen literaire prijzen te winnen. Hoe simpeler hoe beter. De copy moet duidelijk en begrijpelijk zijn. Kort en puntig. Begrijpelijk en ráák.

2. Spreek de doelgroep aan

Lastige onderwerpen simpel maken is dé manier om een groot lezerspubliek te bereiken. Gebruik geen moeilijke woorden of jargon, maar alledaagse begrijpelijke woorden in combinatie met SEO-zoekwoorden. Natuurlijk moet de inhoud wel altijd kloppen en de tekst moet lekker lezen.

3. Zet aan tot actie

Als je de doelgroep hebt bereikt, dan wil je dat deze tot actie overgaat. Dat de doelgroeppersonen kiezen voor jouw merk, product of dienst. Uiteraard moet de rest van de marketing ook kloppen: is de website goed bereikbaar, kan de lezer makkelijk bestellen, et cetera. Let daar dus ook op. De actie die jij voor ogen hebt moet ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Zo simpel en laagdrempelig mogelijk.

Dit doen wij ook allemaal

Goede copy nodig? We schrijven je graag bij op onze klantenlijst!